درباره ما

تحصیلات

دکترای

مهندسی برق

سابقه تدریس و تالیف

از سال 1388

مدرس و مولف

مقاطع تحصیلی

دبیرستان و هنرستان

رشته های ریاضی، تجربی و الکتروتکنیک

دروس

ریاضی و برق

پایه های هفتم تا دوازدهم